Sant Gervasi
Situació:
sota la plaça Molina
Punt quilomètric:
2,607
Alçada sobre el nivell del mar:
59,60 m
Data de la primera inauguració (en superfície):
23 de juny de 1863 (posada en servei el 24)
Data d'inaguració de l'estació soterrada:
24 d'abril de 1929 (només via i andana ascendent)
Tipus d'estació (actual):
estació de pas amb 1 vestíbul d'accés i amb 2 vies i 2 andanes en corba i pendent
Viatgers entrats durant 2012: 1.065.802

Galeria d'imatges

Estació de Sant Gervasi / 1905

L'estació de Sant Gervasi, el 1905 o poc després, un cop ja electrificada la línia. Tot i la baixa qualitat de la imatge, es poden veure les escales que permetien accedir al nivell de les vies deprimides. L'edifici de l'estació quedava situat al nivell del carrer. Aquest diferent nivell entre vies i carrers a quasi tota la travessera de Sant Gervasi va fer que el pas del ferrocarril per aquesta població no presentés la conflictivitat que va presentar a l'Eixample de Barcelona. En canvi, el cost de la construcció va ser força més elevat que en els altres trams.